Lov na sitnu divljač

Zec

(Lepus europaeus )Među najpopularnijim vrstama sitnije divljači na prostoru Srbije se pored fazana nalazi divlji zec. Pored dodatka u nazivu divlji koriste se povremeno i evropski ili obični zec.Na prostoru Srbije se najčešće lovi u brdskim predelima sa psima goničima, dok se u ravnici lovi tako što se lovci rasporede u potkovicu (polukrug). U većini lovačkih udruženja broj lovnih dana kad se lovi ova divljač ograničen na šest, negde koji dan manje ili više. Ti dani se rasporede obično tokom oktobra, novembra i decembra i lovi se vikendima.

Lov na zeca

Divlja patka

Divlja patka u Srbiji (Anas platyrhynchos), poznata i kao gluvara, vrsta je patke koja nastanjuje umerena i subtropska područja Severne Amerike, Evrope, Azije i Australije. Divlje patke se love u Srbiji na nekoliko načina u zavisnosti od godišnjeg doba, lovnog terena i ličnog afiniteta: čekanjem na preletu, pretraživanjem, prikradanjem, pogonom i uz pomoć veštačkih mamaca. Najčešće se love patke gluvare i krdže (najsitnije).

Lov na divlju patku

Divlja guska

Divlja guska u Srbiji (Anser anser) je ptica iz porodice Anatidae. Perje joj je sive i bele boje, kljun i noge narandžaste boje.Široko je rasprostranjena a prezimljuje u južnoj Aziji. Predak je domaće guske. Postoje razne tehnike u lovu divljih gusaka. Osnovni način je šunjanjem i prikradanjem divljim guskama koje se nalaze na paši, na nekoj parceli zasejanoj pšenicom ili ječmom. Pored tog načina mogu se loviti i korišćenjem veštačkih mamaca i iz čamca kada je dosta hladnije vreme.

Lov na divlju gusku

Prepelica

Obična prepelica (Coturnix coturnix) je vrsta ptica iz familije fazana i najmanja je iz reda koka. Najčešća su joj staništa u Srbiji, žitna polja i ravnice sa livadama. Populacija prepelica varira 35-300 miliona. Hrani se semenkama, lisnim i cvetnim pupoljcima te kupinama, a mladi se hrane uglavnom insektima, sve dok ne postanu samostalni. Životni vek prepelice procjenjuje se na 10 godina. Ona je ptica selica, te često strada prilikom seobe. Zime provode u Africi. U Srbiji se love pretraživanjem terena i sačmom 14 i 16mm. Da bi lov bio uspešan, poželjne su manje grupe, ne više od 5-6 lovaca.

Lov na prepelicu

Jarebica

Poljska jarebica (Perdix perdix), je vrsta ptice iz porodice fazana (Phasianidae) i često se može naći na teritoriji Srbije. Naseljava područja sa umerenom klimom, ali se može naći i na planinskim zaravnima. Živi u Evropi u zapadnom delu Azije, a uspešno je naseljena i u Severnu Ameriku, kao lovna ptica. Živi u jatima od 15 do 20 jedinki. Poljska jarebica je u Srbiji zaštićena lovostajem a izlovljavanje ove plemenite lovne ptice se vrši u periodu od (15.10-30.11), lovi se pretraživanjem i isključivo puškama sačmaricama i municijom 8mm-10mm.

Lov na jarebicu

Fazan

Fazan u Srbiji (Phasianus colchicus), je široko rasprostranjena vrsta ptice iz reda koka (Galliformes). Fazan potiče iz Srednje Azije, ali je još u vreme antičkog Rima prenet u Evropu. Ova ptica naseljava pretežno šumarke, livade, predele oko rečne obale, polja i njive na kojima se hrani. Izgled fazana se dosta razlikuje kada su u pitanju mužjaci i ženke. Fazan se u Srbiji lovi psima ptičarima i ređe šunjkavcima. Može se loviti prigonom, pogonom i kružnim lovom. Prema Zakonu o lovstvu Srbije za odstrel fazana koriste se puške sačmarice sa sačmom veličine 3,5mm i 3mm.

Lov na fazana

Šljuka

Šljuka (Scolopax) je rod ptica iz reda šljukarica (Charadriiformes) koji obuhvata 7 veoma sličnih vrsta. Naseljavaju Evropu i čitav Sibir. Izolovane populacije se mogu pronaći čak i na Kanarskim ostrvima, na Maderi i u Japanu. Na teritoriji Srbije najčešće se mogu sresti šumska šljuka (Scolopax rusticola), barska šljuka (Gallinago) i šljuka livadarka (Gallinago media). Šljuka može biti duga od 20 do 30 centimetara, a njena masa može iznositi od 300 do 400 grama, zavisno od vrste. Ove ptice su izuzetno cenjena lovna divljač. U Srbiji se love pretraživanjem terena uz pomoć ptičara.

Divlja patka

Dođite i pridružite nam se u lovu na divlje patke i avanturi, uz prijatnu atmosferu, domaću kuhinju i ugodne domaćine.

Divlja guska

Dođite i iskusite nezaboravan lov na divlju gusku, uz prijatnu atmosferu, domaću kuhinju i ugodne domaćine.

Jelen

Dođite i iskusite nezaboravan lov na jelena, uz prijatnu atmosferu, domaću kuhinju i ugodne domaćine.

Divlja svinja

Dođite i uživajte u lovu na ovu izazovnu divljač, uz prijatnu atmosferu, domaću kuhinju i ugodne domaćine.